Onlinespel separerar generationer

Spel har roat folk i alla åldrar sedan urminnes tider. Spelandet är på ett sätt lika gammalt som historieberättandet, vilket också går tusentals år tillbaka i tiden.
Något som däremot inte har funnits lika länge är onlinespel. När först tv-spelen invaderade hemmen på åttiotalet var det nog en och annan förälder som rynkade ögonbrynen av förvirring, för att inte tala om far- och morföräldrarnas oförståelse. Men onlinespelen, som fick sin ordentliga fart under nittiotalet, de fick verkligen generationerna att separeras. Väldigt få människor födda innan, säg, femtiotalet, spelar tv-spel eller onlinespel. Överhuvudtaget är hela den digitala aktiviteten större i de lägre åldrarna än i de högre.

När sedan kasino på nätet blev riktigt populärt hände däremot något intressant, nämligen att de gamla pokerrävar och kasinospelare som var vana vid att dominera fältet, hamnade på efterslänten. Eftersom att de fortfarande dock hade kompetens och intresse nog att vilja spela, så fick de incitament nog att lära sig att spela poker online och över huvud taget röra sig i nätkasinokretsar.

På så sätt har den äldre generationen valt att lära sig att behärska de olika digitala verktyg som står till buds, både onlineprogram och vanliga mjukvaror. Om bara alla i de äldre generationerna kunde få sådana ”inkörsportar” vore det väl fenomenalt?

På samma sätt är det inte omöjligt att vi som idag tror att vi vet och kan allt som rör det digitala, webb och IT en dag kommer att behöva lotsas igenom ny teknik av otåliga barnbarn som undrar hur vi tar oss igenom livet utan kunskap om… ja, vad som då kommer att vara i det tekniska ropet!